Close

Allmänna villkor

Vid köp av produkter och tjänster, samt vid deltagande i träningspass, från StrongByNature gäller följande villkor vilka accepteras av dig som kund i samband med köp:
 1. Betalning skall erläggas i förskott via Webshopen: https://strongbynature.gymsystem.se/member eller senast i anslutning till första träningstillfället via swish: 1231757442.
 2. Klippkorten/terminskorten för all träning gäller endast för avsedd träningstyp och är personliga och kan inte överlåtas eller återbetalas.
 3. StrongByNature ansvarar inte för sjukdom eller skador i samband med deltagande under träning.
 4. StrongByNature ansvarar inte för kläder, skor eller annan utrustning som deltagare använder under träningspassen.
 5. StrongByNature förbehåller sig rätten att ställa in ett pass vid sjukdom. Deltagarna meddelas via mail och/eller Facebook/Instagram minst tre timmar innan passet.
 6. För deltagare på WorkOutDoor som är yngre än 18 år krävs målsmans deltagande.
 7. Avbokning av individuellt pass/behandling/rådgivning (massage, personlig träning, kostrådgivning, magcoaching etc.) skall göras minst 12 timmar före bokad tid, annars debiteras passet.
 8. StrongByNature:s presentkort är giltiga i 12 månader fr o m utfärdandedatum.
 9. I anslutning till genomförande av gruppträningspass kan instruktören ta bilder/filmer av aktiviteter på passen. Detta material kan komma att användas för publicering på StrongByNatures kanaler i sociala medier (Instagram, Facebook etc.). Som deltagare godkänner du att StrongByNature publicerar dessa bilder. Instruktören aviserar/visar tydligt att fotografering sker, om du som deltagare ej önskar förekomma på film/videomaterial har du möjlighet att informera instruktören.

Integritetspolicy

Nedan redovisas StrongByNature AB:s integritetspolicy för behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

StrongByNature AB, org nr 556524-2871, Korkskruven 17, 141 39 Huddinge, är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som StrongByNature samlar in.

Inledning

För oss på StrongByNature är våra kunders integritet och skydd av kunders personuppgifter en mycket viktig fråga. Vi vill vara tydliga och öppna med vilken information om dig som kund vi samlar in och hanterar. Nedan kan du läsa om vilken information vi sparar/lagrar, varför och hur den hanteras.

Ändamål med registrering och behandling av personuppgifter

När du blir kund hos StrongByNature och köper någon av våra produkter eller tjänster kan vi komma att samla in personuppgifter om dig, exempelvis namn, adress, postadress, e-postadress och telefonnummer. Personuppgifterna kommer vi att behandla så länge som krävs för att fullgöra våra eventuella rättsliga åtaganden samt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och vi vidtar löpande åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter när du:

 • Beställer/köper våra produkter och tjänster
 • Deltar vid våra grupp- eller individuella träningspass, träningsresor eller rådgivning
 • Kontaktar oss via exempelvis sociala medier, e-post eller post

Ändamål med registrering av personuppgift

Dina personuppgifter behöver vi för att:

 • Kunna tillhandahålla och leverera de produkter och tjänster som du har köpt av oss då uppgifterna krävs för att vi ska kunna fullgöra avtalet.
 • Kunna tillse att du får rätt och riktig behandling vid köp av individuella tjänster.
 • För att kunna kommunicera med dig i anslutning till leverans av dina produkter och tjänster, exempelvis via e-post, telefon och sociala medier.
 • För kommunikation av våra egna erbjudanden och marknadsföringsändamål.
 • För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav.
 • För att kunna administrera din löpande tjänst.

Känsliga personuppgifter

StrongByNature registrerar inte känsliga personuppgifter. I de fall du själv lämnar sådan information, exempelvis rörande allergier vid deltagande vid event/träningsresor eller om skador vid individuell träning förutsätter vi att du vill att vi registrerar dessa för att du ska kunna få korrekt behandling. Dessa uppgifter raderas så snart överenskommen tjänst har levererats.

Personuppgifter vi behandlar

 • Namn
 • Personnummer (frivilligt)
 • Adressuppgifter
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Samtycke

I anslutning till att du köper våra produkter/tjänster eller registrerar/anmäler dig till något av våra event, godkänner du att vi lagrar dina uppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ditt godkännande. I det fall att vi skulle använda dina personuppgifter i något syfte som kräver ditt specifika samtycke kommer vi att inhämta detta från dig i förväg.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter

Åtkomst till dina personuppgifter är begränsad till vår egen personal samt eventuell extern part som anlitas för drift av våra IT-system. StrongByNature är mån om informationssäkerheten för dina personuppgifter och tillser att det finns adekvata säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter. I de fall vi anlitar externa parter för drift av IT-system där dina personuppgifter förekommer tecknar vi nödvändiga avtal med dem för att säkerställa såväl teknisk som organisatorisk informationssäkerhet i deras tjänster.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras så länge som krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig eller beroende på legala skyldigheter. I vanliga fall raderas dina personuppgifter efter tjänsten du har köpt är avslutad, dock senast 36 månader efter avslutad hantering.

Rätt till information

Enligt lag har du rätt att begära ut dina personuppgifter som vi behandlar, att felaktiga uppgifter rättas samt att vi ska upphöra med behandlingen. Vid dessa fall ber vi dig kontakta oss på info@strongbynature.se